Καθαριστικά χημικά

Η φιλοσοφία μας για τα προϊόντα καθαρισμού είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή για τα εργαλεία. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά προϊόντα, αλλά καλοί και κακοί χρήστες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε προϊόν καθαρισμού έχει τις ιδιότητές του και τις κατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα αποδώσει βέλτιστα, συνθήκες που συνήθως σχετίζονται με την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί και τη διάλυση στο νερό. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε για τους πελάτες μας είναι να τους εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα προϊόντα για τις ανάγκες τους και να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες να τα χρησιμοποιούν σωστά. Και κάτι ακόμη: Όλα αυτά να γίνουν με τρόπο που διασφαλίζουν την οικονομία και την πραγματική μείωση στο κόστος του καθαρισμού.

Η εγγύηση στην επιτυχία αυτής της απαιτητικής εξίσωσης έρχεται από τη Γερμανία, από την Kiehl GmbH, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των επαγγελματικών καθαριστικών. Βασισμένα στη λογική του δοσομετρικού ελέγχου και σχεδιασμένα για να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, τα προϊόντα της Kiehl βγάζουν εμάς και τους πελάτες μας ασπροπρόσωπους, κάθε φορά.

Κύλιση στην Αρχή